VERGADERAGENDA

html templates

VERGADERAGENDA

De dorpsraad vergadert een aantal keer per jaar. Hieronder vindt u de datums en de locaties van de vergaderingen. Alle vergaderingen kunnen worden bijgewoond door publiek. Wanneer u graag wil inspreken of een onderwerp besproken wil hebben, s.v.p. van tevoren een berichtje sturen naar de secretaris, zodat hij de agenda hierop kan aanpassen. De agenda van de dorpsraad verschijnt ook hier zodra deze bekend is. De vergaderingen beginnen steeds om 19.30 uur.

Vergaderdata Dorpsraad

DATUMPLAATS
Dinsdag 18 februari 2020Galerie Terra Groda - Dorpsstraat 44 Graauw
Dinsdag 26 mei 2020Galerie Terra Groda - Dorpsstraat 44 Graauw
Dinsdag 29 september 2020Galerie Terra Groda - Dorpsstraat 44 Graauw
Dinsdag 17 november 2020Graauw Gemeenschapshuis - Dorpsstraat 46 Graauw (jaarvergadering)

Zoals eerder al bekend gemaakt worden verslagen niet meer online op het web geplaats i.v.m. privacy. Wanneer u de verslagen wil ontvangen, laat dit aan ons weten via het secretariaat (Alleen voor inwoners van Graauw - Paal - Zandberg). Wij zorgen ervoor dat u deze dan ontvangt per mail of post. 

Eenmaal per jaar organiseren wij onze jaarvergadering met burgemeester en wethouders van Hulst. Deze vindt plaats in november en hiervoor worden alle inwoners uitgenodigd d.m.v. bovenstaande flyer.

De vergaderagenda voor het jaar 2021 wordt begin december 2020 bekend gemaakt.