website templates

Sociaal Zorgplan Graauw

Wat doen wij ?

Het Sociaal Zorgplan Graauw ondersteunt en adviseert bij alle vragen die binnenkomen over: werk en inkomen, zorg en welzijn, jeugd en gezin en wonen.
Denk daarbij aan vragen zoals: 

 • Hoe kan ik mijn administratie beter bijhouden, zodat ik een overzicht heb van mijn financiële situatie?
 • Ik heb een uitkering en moet volgens de nieuwe participatiewet een bijdrage leveren aan de maatschappij, wat moet ik doen?
 • Ik wil graag aan het werk, maar weet niet waar ik moet beginnen?
 • Waar kan ik hulpmiddelen aanvragen of ondersteuning in het huishouden regelen en hoe weet ik of ik hier recht op heb?
 • Ik voel me niet zeker in het opvoeden van mijn kind wat kan ik doen?
 • Ik heb een leuk plan voor mijn wijk, maar heb hulp nodig bij het opstarten.
 • Ik voel me alleen en zou graag wat meer met anderen willen doen, maar waar moet ik beginnen?

Dit zijn slechts voorbeelden van vragen die u als bewoner kan hebben. Maar wat uw vraag ook is het Sociaal Zorgplan Graauw is de centrale plek waar u terecht kunt met uw vragen of zorgen of deze nu betrekking hebben op u zelf of op een ander.

Voor Wie ?

Het Sociaal Zorgplan Graauw is er voor alle bewoners van Zandberg, Paal en Graauw, die op een of meerdere leefgebieden vragen of zorgen hebben waar ze zelf of met hun omgeving niet meer uitkomen. Denk daarbij aan bewoners met: schulden, relatieproblemen, verslaving of een lichamelijke beperking. Maar ook bewoners die werkeloos thuiszitten, een uitkering hebben en op zoek zijn naar een baan of vrijwilligerswerk.

Betrokken buurtpartner

Daarnaast draagt het Sociaal Zorgplan Graauw actief bij aan de leefbaarheid in Graauw, Paal en Zandberg. Denk hierbij aan de ondersteuning van buurtinitatieven, het organiseren van collectieve voorzieningen en andere projecten. Daarbij wordt nauw samengewerkt met bewoners, bewonersinitatieven, de Dorpsraad, Gemeente, Hulst voor Elkaar en andere partijen die betrokken zijn in Hulst.

Werkwijze

Heeft u een vraag of zit u met een probleem dan kunt u terecht bij het Sociaal Zorgplan Graauw.
In ons team werken wij nauw samen met vrijwilligers en specialisten.
Wij werken volgens de methode:
Één plan, één huishouden, één coördinator.
Dit houdt in dat wanneer u bij het sociaal wijkteam komt, u één aanspreekpunt heeft.
Samen met de coördinator wordt gekeken naar de volgende zaken:

 • Wat kunt u zelf doen?
 • Wat kan uw sociale netwerk voor u betekenen?
 • Kan een vrijwilliger of iemand uit het netwerk van het sociaal wijkteam een rol spelen bij het vinden van een antwoord op uw vraag?
 • Welke rol kan de coördinator spelen?

Op basis van de antwoorden op deze vragen wordt er samen met u een plan gemaakt waarin duidelijke afspraken zijn genoteerd.

Nu gaat u verder aan de slag. De coördinator coacht en ondersteunt u bij het vinden van een passende oplossing. U houdt zelf de regie over de uitvoering van uw plan van aanpak. Lukt dat niet dan kijkt de coördinator samen met u wat er nodig is om tot een goede uitvoering te komen.

Activiteiten voor en door bewoners

Overzicht van activiteiten met en voor bewoners in Graauw, Paal en Zandberg:

 • Financiële hulpverlening
 • Jaarlijks terugkerende evenementen
 • Aanpak eenzaamheid
 • Veiligheid en leefbaarheid
 • Sollicitatieclub
 • De hond de baas!
 • Participatie
 • Huiselijk geweld
 • Jeugd
 • Sport

Specialistische ondersteuning

Denk daarbij aan situaties waarin uw geestelijke of lichamelijke gezondheid bedreigd wordt, de veiligheid van anderen niet meer is gegarandeerd of uw financiële situatie te complex is om door onze coördinator opgepakt te worden. De coördinator zal dan samen met u kijken welke specialistische hulp en ondersteuning er moet komen. Samen met de specialist en de coördinator kijkt u naar wat er moet gebeuren om uw situatie te verbeteren.

De kosten

De hulp en ondersteuning vanuit het Sociaal Zorgplan Graauw is een voorziening van de Stichting Dorpsraad Graauw. Wij werken samen met vrijwilligers en Hulst voor Elkaar  
Aan onze vrijwillige hulp zijn geen kosten verbonden.

Privacy

Uiteraard zullen wij er alles aan doen om de privacy van een hulpvrager te waarborgen en gaan wij er ook van uit dat u als hulpvrager ook de privacy van onze vrijwillige hulpverleners zult respecteren. Wij volgen en onderschrijven hierin de privacy wetgeving.

Klachten

Wij doen ons uiterste best om een goede hulprelatie met onze hulpvragers op te bouwen.
Als op enig moment de verhouding tussen hulpvrager en de vrijwillige hulpverlener niet zo goed gaat, zullen wij er alles aan doen om een oplossing te bieden.
Mocht een en ander toch niet op te lossen zijn, zullen wij bemiddelen bij het zoeken naar een bevredigende oplossing.

Onze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Adres

Dorpsstraat 46
4569 AK Graauw

Links

Website bouwer