build your own site for free

Kunstroute

Het ontstaan van de Kunstroute Graauw

ER WAS EENS… een bruin café in Graauw waar we aan het praten waren onder het genot van….. We merkten op, dat er toch wel veel kunstenaars en kunstemakers in Graauw en omgeving woonden. Jammer dat we met zoiets moois niets deden. En al pratend werd het idee van een Kunstroute geboren!

Wat later gingen we serieus kijken en bedenken wat mogelijk zou zijn. We wilden dit zonder te veel poespas zoals vergunningen en geldschieters en dergelijke doen. Dat betekende wel, dat we met veel vrijwilligers en de deelnemers veel zelf zouden moeten doen. Maar dat bleek geen probleem te zijn. In 2003 kwam de eerste Kunstroute Graauw van de grond met 25 deelnemers. En alles zonder dat er geld mee gemoeid was (op de grote posters na natuurlijk, die werden en worden nog steeds bekostigd door de horeca). Het werd een doorslaand succes!

Onder leiding van een enthousiaste deelnemer werden er vlaggen gemaakt met nummers. Iedere deelnemer kreeg een vlag met nummer toegekend. Op de routelijst die ook werd gemaakt, kon het publiek dan zien welke kunstenaar onder welk nummer meedeed. Op de vlag werd natuurlijk het mooie lettertype gebruikt, wat kenmerkend is geworden voor de Kunstroute Graauw, een eigen huisstijl. Ook werden er routeborden gemaakt die door wat vrijwilligers werden geplaatst op de route, zodat het publiek ook zo de weg gewezen werd. De vlaggen en borden worden tot op de dag van vandaag nog steeds gebruikt!

De kunstenaars stellen hun werk een heel weekend tentoon op privé-terrein, zodat er geen vergunning nodig is. Geweldig hoe Graauwenaren hun garage, schuur of woonkamer beschikbaar stellen aan deelnemers! De horeca draait een topweekend. Naast dat het publiek daar terecht kan voor een drankje en iets lekkers te eten, stellen ook zij hun ruimte open voor het werk van deelnemers.

Kunstenaars/deelnemers kunnen gratis meedoen. Zij richten zelf hun ruimte in, ontvangen het publiek op eigen wijze en promoten hun werk naar eigen inzicht. Deelnemende kunstenaars kunnen ook workshops geven en werken verkopen. Het publiek heeft gratis toegang en krijgt een grote variëteit aan kunst aangeboden om te bekijken. Voor zowel jong als oud blijkt het een echt uitje te zijn! 

Er zijn naast allerlei vormen van schilderkunst ook beeldhouwvormen, glaskunst, literatuur, muziek, toneel, fotografie, keramiek, batikken, vilten en nog veel meer. In de loop der jaren is de Kunstroute Graauw uitgegroeid tot een evenement wat jaarlijks gemiddeld een 2.000 bezoekers telt met een groei van deelnemende kunstenaars tot wel tegen de 80! Zowel deelnemers als toeschouwers komen niet meer alleen uit Graauw en omgeving, maar uit heel Zeeuws-Vlaanderen, “van den overkant” en tot ver uit België. De Kunstroute Graauw heeft een reputatie van formaat opgebouwd: kunst en gezelligheid gaan hier hand in hand.

En Kunstroute Graauw gaat natuurlijk met haar tijd mee, want ook op sociaal media is zij actief! Hier vindt u onze facebookpagina.

Waar we ook mee komen, we zullen alles op alles zetten dit ook weer met een gesloten portemonnee voor deelnemende kunstenaars en publiek te doen.  

Organisatie Kunstroute Graauw 
Rita Jaberg

Onze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Adres

Dorpsstraat 46
4569 AK Graauw

Links

Website bouwer