website design templates

Graauw

Graauw en Langendam

Graauw en Langendam is een voormalige gemeente in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen. Van 14-2-1814 tot 28-4-1814 viel de gemeente onder 'speciaal bestuur', daarna tot 19-9-1814 onder Brabant. Per 1-4-1970 is de gemeente opgeheven en opgegaan in de gemeente Hulst.


Wapen van de voormalige gemeente Graauw en Langendam
“Zijnde van lazuur, beladen met een dam, waarop een hek, alles van goud.”
 
Naamgeving en spelling
In de loop der jaren zijn voor deze gemeente ook diverse andere benamingen en spellingen in gebruik geweest, zijnde: Graauw, Graauw c.a., Grauw, Grauw c.a., en 'Grauw en Langendam'.

Statistische gegevens
In 1840 heeft de gemeente Graauw en Langendam 128 huizen met 1.529 inwoners, verdeeld in dorp Graauw en polder Langendam samen 61 huizen, 812 inwoners en de buurtschappen Paal 44 huizen, 412 inwoners en Zandberg 23 huizen 305 inwoners (bij Graauw was dat dus gemiddeld 13,3 mens in 1 huis, dat is extreem veel ook voor die tijd, waar toen 6 tot 10 mensen in 1 huis gangbaar was).
Per 1-10-1961 is middels grenscorrectie een klein stukje grondgebied van de gemeente overgegaan naar de gemeente Hulst, zijnde 106 ha met 35 inwoners.
Per 1-4-1970 is de gemeente Graauw en Langendam opgeheven en grotendeels opgegaan in de gemeente Hulst (met 2.702 ha en 1.251 inwoners). Middels grenscorrectie is een klein stukje van de gemeente overgegaan naar de gemeente Hontenisse (met 40 ha en 29 inwoners).

Bezienswaardigheden
Graauw heeft 3 rijksmonumenten.
RK kerk Maria Hemelvaart
In 1804 is in Graauw een eenvoudig kerkje met houten toren gebouwd, die in 1822 is vervangen door een bakstenen toren. De parochie is opgericht in 1805, onder patronaat van Onze Lieve Vrouw van Bijstand. In 1854 is de oude kerk afgebroken en is de huidige RK kerk Maria Hemelvaart gebouwd, met behoud van de toren. Het is een neogotische, driebeukige kruiskerk uit baksteen, gebouwd naar een ontwerp van architect P. Soffers. Aan weerszijden van de toren zijn in het begin van de 20e eeuw kapellen aangebouwd. Waarschijnlijk zijn gelijktijdig de gebrandschilderde ramen in het priesterkoor en het neogotische hoogaltaar (uit 1914) aangebracht. In de toren hangt een luidklok, afkomstig uit het verdronken dorp Namen. Het is een Hemonyklok uit 1664. Sinds 1975 is de bediening van de parochie toevertrouwd aan de paters maristen.

"Zwaantjeshof"
Gewitte bakstenen rechthoekige poortpalen, bekroond door sierstuk met bladmotief, wapenschilden en kroon. Bakstenen woonhuis met gepleisterde plint en pannen zadeldak. 1387 (sic !) volgens jaartalankers, waarschijnlijk 1738. Vernieuwde goot op klossen. Dicht bijeenliggende staafankers in langsgevel. Gewijzigde ramen met rollagen erboven. Hoge borstwering boven de vensters. Onregelmatige raamverdeling over de gevel, met kelder. Vernieuwde schuur en wapenloods plm XIX/XX

Liniedijk tussen Hulst en Fort Zandberg
Perceel deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel, van belang uit oogpunt van krijgshistorische waarde.

Wetenswaardigheden, cijfers en statistieken over Graauw

Graauw is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. Tot en met 31-3-1970 hoofdplaats van de gemeente Graauw en Langendam. Onder het dorp Graauw vallen ook de buurtschappen Krabbenhoek, Paal, Scheldevaartshoek en Zandberg.

Graauw bestrijkt een gebied van 2.352 hectare, waarvan 26 hectare aan meren, sloten en andere wateren. Per vierkante kilometer wonen er gemiddeld 41 personen. In totaal wonen er in Graauw ca. 960 mensen. De leeftijdcategorie 45 t/m 64 jaar is met 34.9% het sterkst vertegenwoordigd.

0 - 14 jaar - 13.0%; 15 - 24 jaar 9.9%; 25 - 45 jaar 20.3%; 46 - 65 jaar 34.9%; 65 en ouder 22.4%

Naam komt ook elders voor
In ons land is nog een dorp dat je op dezelfde wijze uitspreekt, maar dat schrijf je als Grouw, sinds een aantal jaren is de spelling daarvan officieel in het Fries: Grou. 

Oudere vermeldingen
1170 Grotha, 1198 / 1231 / 1258 Groda, 1e helft 17e eeuw Grouw, 1773 Grouwe, 1865 Graauw. 

Naamsverklaring
Het Oudnederlandse grode betekent 'landaanwas', het Middelnederlandse groede betekent 'aangeslibd en begroeid buitendijks land', een afleiding bij het werkwoord groeien, vergelijk De Groe, Groede en Groet. 

Geschiedenis
De uithof Graauw behoorde eertijds aan de abdij Ter Doest en daarna aan de abdij van Ter Duinen. Het oude dorp is door overstromingen verloren gegaan. Het tegenwoordige dorp ontwikkelde zich aan de scheidingsdijk tussen de in 1682 herdijkte Melopolder en de in 1687 herdijkte Willem Hendrikspolder. Het dorp behoorde, evenals vele andere bewoningskernen en polders rond Hulst, oorspronkelijk tot de parochie Hulst. In de Franse tijd kwam daarin verandering. In 1830 werd Graauw en Langendam tot een zelfstandige parochie verheven. De eerste pastoor was een capucijn. 

Wetenswaardigheden, cijfers en statistieken over de Kern Graauw

Kern Graauw bestrijkt een gebied van 35 hectare, waarvan 1 hectare aan meren, sloten en andere wateren. Per vierkante kilometer wonen er gemiddeld 1.650 personen. In totaal wonen er in Kern Graauw ca. 560 mensen. De leeftijdcategorie 45 t/m 64 jaar is met 33.0% het sterkst vertegenwoordigd.

0 - 14 jaar 12.5%; 15 - 24 jaar 8.0%; 25 - 45 jaar 21.4%; 46 - 65 jaar 33.0%; 65 en ouder 25.0%.

Jaarlijkse grote evenementen

GraauwRock (Hemelvaartsdag) is een jaarlijks 'open air' festival op de voetbalvelden van v.v. Graauw, in samenwerking met v.v. IZV uit Kloosterzande. Het festival wordt gemiddeld door ca. 1.800 mensen bezocht. Iedere editie wordt er ook een podium geboden aan beginnende, talentvolle bands. De dag voorafgaand aan het festival strijden namelijk 8 bands in de zogeheten Road to GraauwRock om een optreden op het festival. De winnaar valt die eer ten deel. Ook voor de andere deelnemers zijn er mooie prijzen. GraauwRock wordt georganiseerd door ca. 50 enthousiaste vrijwilligers en wordt mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van sponsors.
Oktoberfest (op een vrijdag eind oktober). 

Onderwijs en kinderopvang:

Basisschool Ter Doest is een kleine 'brede school'.
De leerlingen genieten hier dagelijks van het onderwijs dat ze zoveel mogelijk afstemmen op wat kinderen nodig hebben. Ieder kind is anders en heeft zijn eigen capaciteiten. Daar proberen ze als school zoveel mogelijk bij aan te sluiten. Binnen het gebouw is het mogelijk om ook gebruik te maken van het Kindercentrum Graauw waarin de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang (BSO) gevestigd zijn. Zij onderscheiden zich als een kleine school waar veel aandacht is voor de individuele kinderen, prestaties, de sfeer en de betrokkenheid bij het dorp en de dorpsgemeenschap.

Onze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Adres

Dorpsstraat 46
4569 AK Graauw